Thursday, September 23, 2021


Memur Ne Zaman Emekli Olurum


4/C’li Devlet memurlarının hizmette geçen yılları arttıkça seslenen bir sorudur: Memurlar ne zaman emekli olabiliyor? Ne zaman emekli olabilirim sorusuna yanıt arayanlara, hizmet ve kadın erkek yaş tablolarıyla yararlı bir kaynağı aktarıyorum.

SGK da yapılan değişiklikler, sadece SSK ve Bağ-Kur’luların değil, devlet memurlarının diğer deyişle 4/c statüsündeki çalışanların emeklilik koşullarını da değiştirdi.

Memurlarda da, SSK (4/a) ve Bağ-Kur’lu (4/b) sigortalı olanlar gibi ilk defa sosyal güvenlik kapsamına girdikleri tarihler önemli.

  1. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar,
  2.  8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası dönemde işe başlayanlar,
  3. 1 Mayıs 2008 ve sonrası işe başlayanlar,

farklı emeklilik koşullarına tabi.

Emeklilik Yaşı 1.1.2036 Yılından Sonra Kademeli Olarak Artış Gösteriyor

1 Mayıs 2008 ve sonrası işe başlayanlar

1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk defa göreve başlayan memurlar, 25 tam yıl hizmet süresini doldurmak koşuluyla (9.000 gün prim), kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe ayrılabiliyorlar.

Örnek vermek gerekirse, 8 Eylül 1987 doğumlu ve 15 Eylül 2010’da ilk defa memur olan bir kadın, 58 yaşını ve 25 yıl hizmet süresini doldurduğunda emekli olabilecektir. Buna göre, söz konusu kadının 15 Eylül 2035’de 25 yıl hizmet süresi dolmasına rağmen, 58 yaşını dolduracağı 8 Eylül 2045 tarihinden önce emekli olabilmesi mümkün değildir.Ancak, 25 tam yıl hizmet süresini 1.1.2036’ya kadar dolduramayanlar, hangi tarih aralığında 25 yılını dolduruyorsa, o yaşı doldurduklarında emekli olacaklar.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Yaştan İndiriliyor

Fiili hizmet sürelerine zam yapılanların, tablolarda belirtilen yaş hadlerinden, hizmet sürelerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılıyor.

KADINLAR 58, ERKEKLER 60 YAŞINDA EMEKLİ OLACAK

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayanlar,

8 Eylül 1999 tarihinden itibaren ilk defa memur olacak kadınlarda hizmet süresi 20 yıldan 25 yıla çıkarılırken, emeklilik yaşı da kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi.

Buna göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa göreve başlayan memurlar, 25 tam yıl hizmet süresini (9.000 gün prim) doldurmak koşuluyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar.

8 Eylül Öncesinde İşe Başlayanlar

8 Eylül 1999 öncesinde kadın memurlar 20 fiili hizmet süresini, erkek memurlar ise 25 fiili hizmet süresini tamamladıklarında yaş koşulu aranmaksızın emekli olabiliyorlardı.

8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle yaş koşulu getirilirken, 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle hizmet süresi 20 yıl ve daha fazla olan kadın memurlar ile hizmet süresi 25 yıl ve daha fazla olan erkek memurların kazanılmış hakları korundu.

Hizmet süresi 20 yılda az olan kadın memurlar ile 25 yıldan az olan erkek memurlar için emeklilik yaşı kademeli olarak düzenlendi.

Kadınlar için Emeklilik Yaşı Tablosu
Kadınlar için Emeklilik Yaşı Tablosu

Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinde;

· 20 fiili hizmet yılını doldurmuş olan kadın memurlar ile 25 fiili hizmet yılını doldurmuş olan erkek memurlar yaş koşulu aranmaksızın,

· Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan kadın memurlar 38, erkek memurlar ise 43 yaşını doldurduklarında,
emekli olabiliyorlar.

Emekliliklerine 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 2 yıldan fazla kalanlar için öngörülen kademeli emeklilik hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine, kademeli emeklilik yaşları 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle yeniden düzenlendi.

23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle hizmet süresinin dolmasına 2 tam yıldan daha fazla kalanların kademeli geçiş tablosu kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı verilmektedir.

Örneğin; 15.07.1967 doğumlu ve 15 Mart 1993’te işe başlayan bir kadın memur;

· 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle, 9 yıl 3 ay hizmet süresine sahiptir.

· 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle, 20 yıl hizmet süresini doldurmasına, 10 yıldan fazla 11 yıldan az süre kaldığı için, kademeli geçiş tablosuna göre 20 yıl hizmet süresini tamamlaması ve 49 yaşını doldurması halinde emeklilik hakkı kazanacaktır.

· Hizmet süresini 15 Mart 2013 tarihinde 20 yıla tamamlasa da, 49 yaşını 15.07.2016 tarihinde tamamlayacağı için, bu tarihten önce emekli olması mümkün olmayacak.

Erkekler için Emeklilik Yaşı Tablosu
Erkekler için Emeklilik Yaşı Tablosu

Örneğin; 15.03.1965 doğumlu ve 15 Şubat 1992’de işe başlayan bir erkek memur;

· 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle, 10 yıl 4 ay hizmet süresine sahiptir.

· 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle, 25 yıl hizmet süresini doldurmasına, 14 yıldan fazla 15 yıl 6 aydan az süre kaldığı için, kademeli geçiş tablosuna göre 25 yıl hizmet süresini tamamlaması ve 53 yaşını doldurması halinde emeklilik hakkı kazanacaktır.

· Hizmet süresini 15 Şubat 2017 tarihinde 25 yıla tamamlasa da, 53 yaşını 15.03.2018 tarihinde tamamlayacağı için, 15.03.2018 tarihinden önce emekli olması mümkün olmayacak.

Emeklilik Hizmet Süreleri
Emeklilik Hizmet Süreleri

Örneğin, 1989 doğumlu ve 15 Mart 2012 tarihinde memuriyete başlayan bir erkek memur, 25 yıl hizmet süresini aralıksız çalışması halinde 15 Mart 2037 tarihinde (1.1.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında) tamamlayacağından, 61 yaşını doldurduğunda emekli olabilecektir.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanlar ayrıca, 58 ve 60 yaş ile tablodaki kademeli emeklilik yaşlarına 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmek ve en az 5400 gün prim bildirilmiş olmak koşuluyla da yaşlılık aylığından yararlanabilecekler.

En son haber