Thursday, September 23, 2021


SGK 4C Kadro Nedir? 4C’li Kime Denir?


Bildiğiniz gibi her çalışanın bir sgk kodu bulunmaktadır. Bu yazımızda SGK 4C’li kimdir, 4c hizmet dökümünü kimler alır gibi 4c sigortalıları konuşacağız.

Çalışanlara verilen bu kodlar sosyal güvenlik kanununun 4. maddesinin alt başlıklarına göre verilmektedir. A,B,C ve D olarak sıralanan bu kodlara göre çalışma grupları oluşturulur. Devlet memur olarak personel almak istediğinde işçi ya da memur sınıflarından birine göre alım yapar. Eğer devlet işçi alımı yapıyorsa, bu grup 4D olarak adlandırılır.

4C Nedir?

Devlet personel alımında kadrolu memur olarak çalıştıracak ise bu grup da 4C’yi oluşturur. Yani 4C demek, devlet memuruna verilen 657 sayılı devlet memurluğu kanununda da yer alan kısa koddur.

Geçmişte devlet memurları sigorta ve sağlık hizmetlerinde Emekli Sandığı çatısı altında birleşmişti. Eski memurlar konuya daha hakimdirler. 2006 yılından itibaren Emekli Sandığı Kurumu’nun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlanmasıyla birlikte emekli sandığı kavramı kalktı ve yerine SGK 4C’li kavramı geldi. Yapılan en büyük değişiklik ise tüm sağlık, ilaç, hastane ve emeklilik işlemlerinin tek çatı altında toplanması ve kontrolüdür ki, bu durumda hem zaman hem de karışıklık bakımından oldukça verimli olduğu aşikardır.

Devlet memuru sigorta bilgilerini öğrenmek istediğinde 4c hizmet dökümü alırlar. Bu konu hakkında ilerleyen günlerde bilgiler sunmaya çalışacağım. Tüm memurlara ve memur adaylarına selamlar.