Thursday, August 11, 2022


4A Hizmet Dökümü Sorgulama


4a hizmet dökümü sorgulama ile ilgili olarak bilindiği gibi SGK kısa bir süre öncesinde ciddi bir değişim içerisine girmiştir. Bu değişim sürecinde yapılan yenilikler eski ve yeni sigortalı şeklinde bazı ayrımların da yapılmasını zorunlu kılabiliyor. Değişim sürecinde yeniden gündeme gelen 4A eski sistem çerçevesinde SSK’ya sigorta primi ödeyenler bir başka deyişle işçi konumunda olanların gruplandırıldığı bir bölümdür.

4A Hizmet Dökümü Bilgisi
4A Hizmet Dökümü Bilgisi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında bu konumda olanlar 4A’lı olarak adlandırılmaktadır. 4A kategorisinde değerlendirilen vatandaşlar da internet ortamında kendi işlemlerine dair sorgulama yapabilmektedir. İşçilerinin ödenmiş primleri, ödenmemiş primleri, işçi raporlarının işleme alınıp alınmadığı gibi pek çok bilgiyi resmi kurumların kapısını çalmadan öğrenebilmektedirler. Aynı zamanda internetten 4A hizmet dökümü de alabilirler.

4a hizmet dökümü sorgulama yaparken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar şu şekildedir. 2008 öncesi devlet memurlarının sigorta primleri sgk 4/a olarak yatmaktadır. Bu sebeple eski memurlar 4a hizmet dökümü alırken yeni memurlar 4c alırlar. Bununla birlikte özel sektörün her çeşidinde çalışan maaşlı işçiler de 4a hizmet dökümü sorgulayarak prim bilgilerine ulaşabilirler.

4A’lılar Devlet memurları Kanunu’nda da yer almaktadır. Bu iki kategori birbirine karıştırılmamalıdır. 657 Sayılı Kanun’un 4-A bölümü kapsamında yer alan devlet memurları da tıpkı işçi çalıştıran işverenler gibi yasalar çerçevesinde 4A’lı olarak adlandırılmaktadır. Ancak sigorta primleri gibi pek çok husus karşısında bu iki grubun yasalar karşısındaki nitelemeleri birbirinden son derece farklıdır.

4A Hizmet Dökümü Sorgulama